Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Văn phòng Công chứng Rạch Giá

Xem với cỡ chữAA

Thông tin liên hệ

(10:55 | 01/01/2018)

Văn phòng Công chứng Rạch Giá

 

- Địa chỉ: 42 Lạc Hồng, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

 

- Số điện thoại: 02973 688 686