Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Liên hệ

Xem với cỡ chữAA

Thông tin liên hệ Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang

(08:30 | 01/01/2018)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Họ tên: Lâm Minh Công

 

- Chức vụ: Giám đốc Sở 

 

- Số điện thoại: 0908 14 15 16

 

- Email: lmcong.stp@kiengiang.gov.vn

 


 

- Họ tên: Phạm Thị Hương

 

- Chức vụ: Chánh Văn phòng Sở

 

- Số điện thoại: 0984 533 979

 

- Email: pthuong.stp@kiengiang.gov.vn

-------------------------------------------------------------------------

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp; ĐT: 02973.921.249