Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Tin tức - Sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Đoàn công tác của Sở tư pháp làm việc với huyện Tân Hiệp về công tác tư pháp năm 2018

(05:31 | 08/08/2018)

     Nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác tư pháp năm 2018, chiều ngày 07/8/2018, Đoàn công tác của Sở Tư pháp do đồng chí Lâm Minh Công, Giám đốc Sở Tư pháp và cùng các đồng chí Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp đã đến làm việc tại huyện Tân Hiệp. Tham dự buổi làm việc cùng Đoàn có đồng chí Trần Hoàng Thanh – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyên; đồng chí Trần Minh Vũ – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, các đồng chí lãnh đạo các Phòng: Tư pháp, Nội vụ, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã.

    

          Tại buổi làm việc, các đồng chí trong Đoàn Công tác của Sở đã trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong công tác tư pháp của địa phương. Qua đó, góp phần giúp địa phương tháo gỡ những khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ. Cũng tại buổi làm việc, đồng chí Lâm Minh Công – Giám đốc Sở Tư pháp, thay mặt Đoàn Làm việc đã ghi nhận và đánh giá cao công tác tư pháp của huyện Tân Hiệp trong thời gian qua. Từng lĩnh vực công tác, huyện đều có xây dựng kế hoạch cụ thể và được triển khai kịp thời; công tác xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; công tác đăng ký và quản lý hộ tịch; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật cũng được quan tâm, triển khai thực hiện tốt. Công tác bố trí cán bộ của huyện trong lĩnh vực tư pháp được quan tâm, đội ngũ tư pháp – hộ tịch đủ về số lượng, đảm bảo về tiêu chuẩn của ngành Tư pháp.

      Bên cạnh đó, để công tác tư pháp đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới, đồng chí cũng đề nghị UBND huyện chỉ đạo Phòng Tư pháp và các phòng, ban có liên quan tiếp tục thực hiện tốt các công việc như: Phân công, bố trí công chức phụ trách công tác xây dựng và kiểm tra văn bản phải am hiểu pháp luật ránh những sai sót về thể thức và kỹ thuật trình bày; tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai, phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức làm công tác xử lý vi phạm hành chính và các cá nhân, tổ chức có liên quan; tăng cường công tác kiểm tra cơ sở để nâng cao chất lượng công tác đăng ký hộ tịch, đảm bảo các sự kiện hộ tịch phát sinh phải được đăng ký kịp thời, đúng pháp luật; việc quản lý hồ sơ, sổ hộ tịch phải đúng quy định. Triển khai, hướng dẫn thực hiện tốt Nghị định số 23/2015/NĐ-CP, Thông tư số 20/2015/TT-BTP hướng dẫn Nghị định số 23/2015/NĐ-CP, Thông tư 226/2016/TT-BTC về phí chứng thực và các văn bản hướng dẫn của Sở Tư pháp về quy định chứng thực, đảm bảo công tác chứng thực ở cấp huyện và cấp xã đi vào nề nếp và đúng quy định pháp luật. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm giúp người dân biết và thực hiện đúng các quy định của pháp luật, nâng cao hơn nữa ý thức tuân thủ pháp luật của người dân.

      Thay mặt địa phương, đồng chí Trần Minh Vũ – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cảm ơn Đoàn Công tác đã quan tâm, hỗ trợ nghiệp vụ, giải đáp kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho địa phương. Trong thời gian tới, địa phương sẽ đẩy mạnh hơn nữa các mặt công tác tư pháp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Ngành Tư pháp hiện nay và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Bích Liễu