Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Tin tức - Sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai các đạo luật mới

(05:24 | 21/08/2018)

     Ngày 15/8/2018, được sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh phối hợp với các Sở, ngành có liên quan như: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Ngoại vụ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai 06 đạo luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp tư, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; Luật quản lý nợ công; Luật thủy sản; Luật lâm nghiệp và Luật quy hoạch.

    

     Hội nghị do đồng chí Trần Văn Khái - PGĐ Sở Tư pháp chủ trì cùng sự tham gia của trên 1.500 đồng chí đại diện: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện; Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã.

      Tại Hội nghị, đại biểu đã được các Báo cáo viên triển khai các nội dung cơ bản, những điểm mới của các đạo luật nêu trên./.

      Một số hình ảnh tại buổi Hội nghị:

Phạm Trường Bảo