Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tin tức - Sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 26

(10:11 | 14/01/2021)

Ngày 12 và 13 tháng 01 năm 2021, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Kiên Giang Khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) đã tổ chức Kỳ họp thứ 26, đây là Kỳ họp thường lệ cuối năm 2020. Các đồng chí: Mai Văn Huỳnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Thắm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Giang Văn Phục - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Kỳ họp. 

          Tại Kỳ họp, các đại biểu đã nghe UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2020; UBND tỉnh báo cáo phương hướng giải quyết kiến nghị của cử tri phản ánh trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2020.

Đồng thời, HĐND tỉnh đã thảo luận và thông qua 14 dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình. Trong đó, có 06 dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật: Nghị quyết quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khu phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của ấp, khu phố; Nghị quyết quy định tỷ lệ để lại phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt; Nghị quyết quy định phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; Nghị quyết phân cấp nhiệm vụ chi và định mức chi nhiệm vụ, dự án về tài nguyên và môi trường; Nghị quyết quy định mức chi xây dựng kỹ thuật địa phương; Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể dục thể thao.

Việc chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 26 HĐND tỉnh được diễn ra tích cực, các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết đã được chuẩn bị nghiêm túc, đúng quy trình theo quy định của pháp luật.

Hoàng Thắng