Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tin tức - Sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Sở Tư pháp Kiên Giang tổ chức hội nghị công chức, viên chức năm 2020

(08:55 | 31/12/2020)

Kiên Giang, ngày 30/12/2020

 

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, đồng thời, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; đánh giá việc thực hiện nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức (CCVC) năm 2020, trên cơ sở đó ban hành Nghị quyết Hội nghị CCVC năm 2020.

(Toàn cảnh Hội nghị)

 

Sáng ngày 30/12, Lãnh đạo Sở Tư pháp phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2020. Hội nghị có 57 đại biểu tham dự với sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch Hội nghị gồm 03 đồng chí: Đồng chí Trần Văn Khái – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách Sở; đồng chí Lư Thị Trang Đài – Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn; đồng chí Phạm Thị Hương – Phó Giám đốc Sở, Phó Chủ tịch Công đoàn.

 

Đồng chí Phạm Thị Hương, Phó Giám đốc Sở, Phó Chủ tịch Công đoàn thông qua dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị Công chức, viên chức trong năm 2020

 Hội nghị đã nghe dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức trong năm 2020; báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; đồng thời bàn bạc các nội dung, chỉ tiêu để thông qua Nghị quyết Hội nghị Công chức, viên chức năm 2020 của Sở Tư pháp; công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ công chức, viên chức và người lao động; báo cáo công khai tài chính.

Phát huy tinh thần dân chủ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho CCVC và người lao động thuộc Sở, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021. Cũng trong hội nghị, Sở phát động phong trào thi đua năm 2021 và ký kết giao ước thi đua với Chủ tịch Công đoàn.

Đồng chí Trần Văn Khái, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách Sở Tư pháp ký kết giao ước thi đua với đồng chí Lư Thị Trang Đài, Chủ tịch công đoàn, Phó Giám đốc Sở

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lư Thị Trang Đài  - Phó Giám đốc, Chủ tịch công đoàn Sở Tư pháp chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2021 để công chức, viên chức phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua trong cơ quan, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong năm 2021./.         

Phạm Liễu-Văn phòng Sở