Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tin tức - Sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Uỷ ba nhân dân tỉnh Kiên Giang họp thông qua các văn bản trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2020

(14:20 | 16/12/2020)

Ngày 15 tháng 12 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức họp Thành viên UBND tỉnh để thông qua các văn bản trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2020, cuộc họp do đồng chí Lâm Minh Thành, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Thành phần tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Kim Bé, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Giang Văn Phục, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Đức Chín, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí là Thành viên UBND tỉnh; Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Pháp chế và Văn phòng HĐND tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan đến nội dung các văn bản được thông qua; Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và chuyên viên các phòng nghiên cứu.

Tại cuộc họp, Thành viên UBND tỉnh đã thảo luận và thống nhất thông qua một số Tờ trình dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật như: nghị quyết quy định tỷ lệ để lại phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt; nghị quyết quy định phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; nghị quyết phân cấp nhiệm vụ chi và định mức chi nhiệm vụ, dự án về tài nguyên và môi trường; nghị quyết quy định mức chi xây dựng kỹ thuật địa phương; nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể dục thể thao; nghị quyết ban hành danh mục dự án phải điều chỉnh, hủy bỏ trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Đồng thời, UBND tỉnh đã thống nhất trình HĐND tỉnh thông qua Đề án tổ chức xây dựng, hoạt động của dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021 - 2025; nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang 5 năm giai đoạn 2021 - 2025; nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; các nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với một số dự án trên địa bàn tỉnh.

Cũng trong cuộc họp này, UBND tỉnh đã thông qua 02 dự thảo quyết định quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh. Cụ thể là: Quyết định ban hành Quy chế quản lý kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2021.

Dự kiến kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 của HĐND tỉnh sẽ tổ chức vào ngày 30 và 31 tháng 12 năm 2020./.

Hoàng Thắng