Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tin tức - Sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Tỉnh Kiên Giang tham dự hội nghị trực tuyến "Triển khai Quyêt định số 1521/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng mô hình phổ iến, giáo dục pháp luật hiệu quả tại bộ, ngành, địa phương"

(09:53 | 16/12/2020)

Ngày 15/12/2020, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 6/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ xây dựng mô hình PBGDPL hiệu quả tại các bộ, ngành, địa phương. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Cao Huy, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam đồng chủ trì Hội nghị.

Điểm cầu tỉnh Kiên Giang, Hội nghị do đồng chí Nguyễn Đức Chín, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Cùng tham dự có đồng chí Lư Thị Trang Đài, Phó Giám đốc Sở Tư pháp và 60 đồng chí đại diện: Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy; Ban Dân vận Tỉnh ủy; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh; Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thành phố.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được tiếp thu những nội dung cơ bản, giải pháp đổi mới nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo tinh thần, nội dung Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW; các bài tham luận về hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Đồng thời, xác định các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và trách nhiệm, tiến độ thực hiện của các bộ, ngành, UBND cấp tỉnh nhằm tạo bước chuyển biến căn bản về chất lượng, hiệu quả của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành, tuân thủ pháp luật của nhân dân./.

Phạm Trường Bảo