Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Tin tức - Sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai các đạo luật mới

(10:16 | 27/11/2020)

Nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 24/8/2020 về tuyên truyền, phổ biến các đạo luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ chín.

Ngày 27/11/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai các đạo luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ chín và 02 Nghị định của Chính phủ, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Thanh niên; Luật Doanh nghiệp; Luật Đầu tư; Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Hội nghị do đồng chí Trần Văn Khái, Phó Giám đốc phụ trách Sở Tư pháp chủ trì cùng sự tham gia của trên 1.700 đồng chí đại diện: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện; Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã.

Tại Hội nghị, đại biểu đã được các Báo cáo viên pháp luật của Tòa án nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai các nội dung cơ bản, những điểm mới của các đạo luật nêu trên.

Sau Hội nghị này, các đại biểu sẽ giới thiệu lại các nội dung của luật đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở cơ quan, đơn vị và Nhân dân trên địa bàn quản lý. Từ đó, góp phần nâng cao kiến thức, ý thức chấp hành pháp luật, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật của Nhân dân tại địa phương./.

Phạm Trường Bảo