Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Tin tức - Sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang họp thông qua các văn bản trình Hội đồng nhân dân tỉnh

(14:57 | 23/11/2020)

Ngày 20 tháng 11 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức họp Thành viên UBND tỉnh để thông qua các văn bản trình Hội đồng nhân dân tỉnh, cuộc họp do đồng chí Lâm Minh Thành, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Thành phần tham dự có đồng chí Giang Văn Phục - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Đức Chín, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí là Thành viên UBND tỉnh; Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã Hội, Ban Pháp chế và Văn phòng HĐND tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan đến nội dung các văn bản được thông qua; Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và chuyên viên các phòng nghiên cứu.

Tại cuộc họp, Thành viên UBND tỉnh đã thảo luận và thống nhất thông qua Tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết quy định chức danh, mức phụ cấp, số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và 03 Tờ trình dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật, bao gồm: nghị quyết ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2017 - 2020 đến hết năm 2021; nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách địa phương đối với người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Đồng thời, UBND tỉnh còn thông qua các Tờ trình dự thảo nghị quyết về việc dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2021; phân bổ chi ngân sách địa phương năm 2021; kế hoạch đầu tư công năm 2021; điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh và các báo cáo về tài chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Hoàng Thắng