Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Tin tức - Sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang họp thông qua các văn bản trình Hội đồng nhân dân tỉnh và các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

(08:41 | 04/11/2020)

Sáng ngày 03 tháng 11 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức họp Thành viên UBND tỉnh để thông qua các văn bản trình Hội đồng nhân dân tỉnh và thông qua các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh. Cuộc họp do đồng chí Đỗ Thanh Bình - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì; thành phần tham dự có đồng chí Lâm Minh Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Lê Hồng Thắm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí là Thành viên UBND tỉnh; Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã Hội, Ban Pháp chế và Văn phòng HĐND tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan đến nội dung các văn bản được thông qua; Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và chuyên viên các phòng nghiên cứu.

Tại cuộc họp, Thành viên UBND tỉnh đã thảo luận và thống nhất thông qua 02 Tờ trình dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật: Tờ trình điều chỉnh vốn một số danh mục dự án thuộc kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Tờ trình điều chỉnh vốn một số danh mục dự án thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Đồng thời, UBND tỉnh đã thông qua 07 Tờ trình điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh.

Ngoài các văn bản trình HĐND tỉnh, UBND tỉnh còn thông qua các dự thảo quyết định quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh. Cụ thể là: Quyết định về việc bãi bỏ các quyết định của UBND tỉnh quy định về quản lý mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản; Quyết định quy định phân cấp quản lý và bảo vệ công trình thủy lợi; Quyết định giao số lượng và bố trí cán bộ, công chức cấp xã; Quyết định quy định trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã; Quyết định ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang./.

Hoàng Thắng