Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tin tức - Sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

(08:25 | 22/10/2020)

Sáng ngày 16/10/2020, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) trên phạm vi toàn quốc. Chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Hồng Tuyến, Vụ trưởng - Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật và đồng chí Trần Anh Đức Phó Vụ trưởng - Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật. Tại điểm cầu tỉnh Kiên Giang có đồng chí Trần Văn Khái, Phó Giám đốc Sở Tư pháp được sự ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân, văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu nhấn mạnh Luật Ban hành VBQPPL sửa đổi, bổ sung năm 2020 (Luật năm 2020) có nhiều nội dung mới, quan trọng và liên quan trực tiếp đến công tác xây dựng văn bản, tổ chức và thi hành pháp luật của địa phương. Vì vậy, việc kịp thời nắm bắt các quy định mới để vận dụng chính xác, đầy đủ là hết sức quan trọng.

Tiếp đó, Phó Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật Võ Văn Tuyển đã thông tin về Kế hoạch triển khai thi hành Luật năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số Quyết định số 1323/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Quyết định số 1995/QĐ-BTP ngày 25/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp.

 Thứ trưởng Phan Chí Hiếu hy vọng khi triển khai Luật năm 2020 sẽ tạo ra bước đột phá mới, tạo chuyển biến căn bản trong công tác xây dựng VBQPPL của đất nước nói chung và địa phương nói riêng.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Luật năm 2020 và Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, Thứ trưởng đề nghị HĐND, UBND các tỉnh và TP trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt một số nội sung sau: Tổ chức quán triệt, nghiên cứu, tập huấn để nắm chính xác hơn, sâu sắc hơn các quy định mới của Luật năm 2020 trong đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia công tác xây dựng pháp luật; Quan tâm, chỉ đạo ban hành theo thẩm quyền và tổ chức thực hiện hiệu quả văn bản liên quan đến công tác xây dựng pháp luật ở địa phương; Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng pháp luật, cán bộ pháp chế sở ngành chuyên trách, cán bộ pháp chế theo vị trí công việc.
 

Hồng Nhiên