Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tin tức - Sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang tổ chứ lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá, chấm điểm, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiệp cận pháp luật năm 2020

(16:03 | 19/10/2020)

Từ ngày 12/10/2020 đến ngày 15/10/2020, Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang tổ chức 04 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá, chấm điểm, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 cho 200 đại biểu là thành viên Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện và công chức chuyên môn của cấp xã được giao theo dõi các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật của 04 huyện: Hòn Đất, Châu Thành, An Biên, U Minh Thượng.

Tại lớp bồi dưỡng, các đại biểu đã được báo cáo viên pháp luật Sở Tư pháp triển khai các chuyên đề: Những nội dung cơ bản của pháp luật về Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ Tư pháp quy định điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; các quy định pháp luật khác có liên quan đến nội dung, chỉ tiêu đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật; việc đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với nội dung xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới

Bên cạnh đó, ngoài những kiến thức đã được tiếp thu, đại biểu còn được giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn để ngày càng thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao./.

Phạm Trường Bảo