Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tin tức - Sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Sở Tư pháp Kiên Giang tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hoà giải cho hoà giải viên ở cơ sở năm 2020

(14:18 | 19/10/2020)

Từ ngày 05/10/2020 đến ngày 10/10/2020, Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang phối hợp cùng Trường Cao đẳng luật miền Nam (Bộ Tư pháp) tổ chức 02 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở năm 2020 tại thành phố Rạch Giá và huyện Kiên Hải.

Tại lớp bồi dưỡng, học viên đã được các giảng viên của Trường Cao đẳng luật miền Nam triển khai các chuyên đề theo Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ban hành kèm theo Quyết định số 4077/QĐ-BTP về Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên như: Nội dung cơ bản của pháp luật về hòa giải ở cơ sở, kiến thức pháp luật dành cho hòa giải viên ở cơ sở, nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở… Bên cạnh đó, ngoài những kiến thức đã được tiếp thu học viên còn được giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn để ngày càng thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Kết thúc lớp bồi dưỡng, 146 học viên đã được cấp Chứng nhận bồi dưỡng kiến thức pháp luật kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở năm 2020.

Phạm Trường Bảo