Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Tin tức - Sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2020 tại tỉnh Kiên Giang tỉnh Kiên Giang

(09:51 | 14/10/2020)

Kiên Giang, ngày 13 tháng 10 năm 2020

 

Ngày 13/10, Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường” cho gần 100 học viên là những người làm cán bộ tư pháp, pháp chế, phổ biến giáo dục pháp luật thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 15 Phòng Tư pháp các huyện, thành phố và 15 Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố. Lớp tập huấn diễn ra trong 01 ngày, tại Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang.

 

(toàn cảnh hội nghị)

Các học viên tham gia tập huấn đã được nghe Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý Nguyễn Văn Cương giới thiệu các chính sách, phát luật về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; yếu tố môi trường khi phân tích và hình thành chính sách trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

 

Giảng viên Lê Thị Minh Ánh (Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã giới thiệu các quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, quy định pháp luật về tội phạm môi trường và một số nội dung cơ bản của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

TS. Nguyễn Văn Cương, Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý

 

Lớp tập huấn đã góp phần nâng cao kỹ năng chuyên môn cho đội ngũ kỹ thuật và lồng ghép các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường vào trong các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ tư pháp, pháp chế và cán bộ phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh trong công tác đề xuất xây dựng chính sách, soạn thảo văn bản, thẩm định, rà soát văn bản, tham mưu tư vấn, đề xuất cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị về những nội dung liên quan đến bảo vệ môi trường, xử phạt vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; tăng cường nhận thức, ý thức, trách nhiệm và sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức và người dân địa phương trong thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường; góp phần vào việc tổ chức triển khai thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong giai đoạn mới.

Thay mặt Lãnh đạo Sở Tư pháp, ông Trần Văn Khái – Phó Giám đốc phụ trách đã gửi lời cảm ơn đến các đồng chí Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp và các giảng viên đã tạo điều kiện hỗ trợ, phối hợp tốt với Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang tổ chức tập huấn, giúp tỉnh Kiên Giang hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị.

Bích Liễu - Văn phòng Sở