Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Tin tức - Sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Uỷ ban nhân dân tỉnh họp thông qua các dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết và các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh

(15:21 | 07/10/2020)

Sáng ngày 06 tháng 10 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức họp Thành viên UBND tỉnh để thông qua các dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết để trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận và thông qua các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh. Cuộc họp do đồng chí Lâm Minh Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì; thành phần tham dự có đồng chí Giang Văn Phục - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí  Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí là Thành viên UBND tỉnh; Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã Hội và Văn phòng HĐND tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan đến nội dung các văn bản được thông qua; Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và chuyên viên các phòng nghiên cứu.

Tại cuộc họp, Thành viên UBND tỉnh đã thảo luận và thống nhất thông qua các Tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết sau: nghị quyết quy định tỷ lệ để lại phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt; nghị quyết quy định một số nhiệm vụ, dự án tài nguyên và môi trường; nghị quyết quy định mức chi xây dựng kỹ thuật địa phương; nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và bảo tàng; nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp; nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu; nghị quyết ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025; nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2017 - 2020 đến hết năm 2021.

Đồng thời, UBND tỉnh còn thông qua dự thảo Quyết định ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; dự thảo Quyết định quy định trình độ chuyên môn nghiệp vụ và ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của từng chức danh công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, đây là 03 văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh./.

Hoàng Thắng