Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Tin tức - Sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 22 (Kỳ họp chuyên đề về công tác cán bộ)

(15:00 | 30/09/2020)

Sáng ngày 29 tháng 9 năm 2020, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Kiên Giang khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) tổ chức Kỳ họp thứ 22 (Kỳ họp chuyên đề) để thực hiện các quy trình về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Bà Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Lê Hồng Thắm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Giang Văn Phục - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành kỳ họp. 

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết miễn nhiệm chức Ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Sạch - Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ và ông Lâm Minh Công, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp, do thay đổi công tác.

Đồng thời, đã biểu quyết miễn nhiệm chức Ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Tâm, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do nghỉ hưu theo quy định.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Thanh Nhàn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Tiên giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Bầu bổ sung 02 Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Việt Bắc, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải và ông Nguyễn Hoàng Thông, Giám đốc Sở Nội vụ. 

 

 

Hoàng Thắng