Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Tin tức - Sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị trực tuyến giao ban công tác tư pháp khu vực phía nam 9 tháng năm 2020

(08:59 | 28/09/2020)

                       Kiên Giang, ngày 25 tháng 9 năm 2020

 

Chiều ngày 25/9, Cục Công tác phía Nam – Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác tư pháp Khu vực phía Nam 9 tháng năm 2020, Chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp và đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam. Tại điểm cầu tỉnh Kiên Giang có đồng chí Trần Văn Khái, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, đồng chí Lư Thị Trang Đài, Phó Giám đốc Sở tham dự cùng các Trưởng, phó Phòng đơn vị thuộc Sở.

 

 (Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kiên Giang)

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Mai Lương Khôi nhấn mạnh, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, việc tổ chức giao ban công tác tư pháp qua hình thức trực tuyến sẽ góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và thực hiện các nhiệm vụ của Bộ, ngành. Thứ trưởng đề nghị các đại biểu tập trung đánh giá những kết quả, điểm nổi, điểm nghẽn, mô hình, cách làm hay, phân tích, mổ xẻ những hạn chế, tồn tại và đưa ra những đề xuất, kiến nghị trong đó tập trung thảo luận một số nội dung trọng tâm như: đánh giá tác động chính sách; việc lấy ý kiến nhất là những đối tượng chịu tác động trực tiếp của văn bản; sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; khó khăn, vướng mắc trong triển khai Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP...

Theo Báo cáo của Cục Công tác phía Nam, đồng chí Nguyễn Thanh Bình cho biết: Về công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã có 25/25 địa phương trong khu vực chính thức áp dụng Phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp. Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bến Tre đã triển khai đăng ký hộ tịch trực tuyến, tuy số lượng hồ sơ đăng ký trực tuyến chưa nhiều, chỉ chiếm khoảng 12% trên tổng số hồ sơ đăng ký hộ tịch, nhưng cũng đã ghi nhận sự phản hồi tích cực từ phía người dân. Các địa phương đã triển khai số hóa Sổ hộ tịch giai đoạn 1 vào Hệ thống hộ tịch 158, nhưng chỉ có 4 địa phương đã có kết quả. Cụ thể Sóc Trăng đã thực hiện được 65% theo đúng kế hoạch của Bộ, An Giang 99,22%, Đồng Tháp 99,59%, Long An 96,44%; các địa phương còn lại mới triển khai, chưa có kết quả thực hiện, hoặc đang trong giai đoạn xin kinh phí. Bên cạnh đó, các công tác tư pháp khác cũng vượt qua được giai đoạn khó khăn của tình hình chung và đạt được một số kết quả. Tuy vậy, công tác tư pháp trong khu vực vẫn còn một số điểm hạn chế, bất cập, cần khắc phục như công tác tổ chức cán bộ, sắp xếp bộ máy trong tình hình mới; hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật chưa có nhiều hình thức mới, tạo được bước đột phá; công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính chưa đạt được kết quả như mong muốn; chất lượng hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng, đấu giá tài sản, giám định tư phápbtại một số địa phương còn chưa tốt...      

   Từ những kết quả nổi bật đã đạt được, thay mặt Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Mai Lương Khôi đã biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được của các Sở Tư pháp trong 9 tháng đầu năm 2020. Chia sẻ những khó khăn đối với Sở Tư pháp trong tình hình chung của đất nước, Thứ trưởng cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần tập trung giải quyết, khắc phục. Nhất trí với các nhiệm vụ cần triển khai trong 3 tháng cuối năm, Thứ trưởng đề nghị: Các địa phương trong khu vực cần tiếp tục tích cực nỗ lực phấn đấu, có giải pháp đột phá thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, bám sát Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Kế hoạch công tác năm 2020 của cơ quan để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đặt ra trong 3 tháng cuối năm; Nâng cao chất lượng công tác thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. Phát huy vai trò của Sở Tư pháp trong việc theo dõi, đôn đốc, kiểm soát chặt chẽ tình hình xây dựng, ban hành văn bản tại địa phương; Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành; thực hiện tốt Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch của Việt Nam giai đoạn 2017-2024; Thực hiện triệt để cải cách thủ tục hành chính trong công tác tư pháp, nhất là các lĩnh vực liên quan đến lý lịch tư pháp, hộ tịch, chứng thực. Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh vực tư pháp...                                                                        

Bích Liễu - Văn phòng Sở