Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Tin tức - Sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ hoà giải cho hoà giải viên ở cơ sở năm 2020 tại huyện U Minh Thượng

(10:52 | 23/09/2020)

Từ ngày 21 đến ngày 23/9/2020, Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang phối hợp cùng Trường Cao đẳng luật miền Nam (Bộ Tư pháp) tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở năm 2020 tại huyện U Minh Thượng. Khai giảng lớp bồi dưỡng có ông Lâm Minh Công, Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp, ông Nguyễn Văn Phụng - Quyền Hiệu Trưởng, các giảng viên Trường Cao đẳng luật miền Nam cùng sự tham gia của 100 học viên là tổ trưởng tổ hòa giải và hòa giải viên ở cơ sở huyện U Minh Thượng.

Tại lớp bồi dưỡng, học viên đã được các giảng viên của Trường Cao đẳng luật miền Nam (Bộ Tư pháp) triển khai các chuyên đề theo Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ban hành kèm theo Quyết định số 4077/QĐ-BTP về Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên như: Nội dung cơ bản của pháp luật về hòa giải ở cơ sở, kiến thức pháp luật dành cho hòa giải viên ở cơ sở, nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở… Bên cạnh đó, ngoài những kiến thức đã được tiếp thu học viên còn được giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn để ngày càng thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Kết thúc lớp bồi dưỡng,các học viên sẽ được cấp Chứng nhận bồi dưỡng kiến thức pháp luật kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở năm 2020.

Phạm Trường Bảo