Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Tin tức - Sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Kiểm tra công tác pháp chế tại Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

(14:41 | 15/09/2020)

Sáng ngày 11 tháng 9 năm 2020, Đoàn kiểm tra công tác pháp chế của Sở Tư pháp tiến hành kiểm tra công tác pháp chế tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo Kế hoạch số 1478/KH-STP ngày 17/8/2020 của Sở Tư pháp.

          Tham dự buổi làm việc có đồng chí Hoàng Văn Tuấn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng thủ trưởng các Phòng và các đơn vị trực thuộc Sở.

          Tại buổi làm việc, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày những kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc trong công tác pháp chế như: kiện toàn tổ chức pháp chế và các điều kiện đảm bảo cho công tác pháp chế; công tác xây dựng pháp luật về tham mưu xây dựng, ban hành văn bản văn bản quy phạp pháp luật; công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật,..

       

Từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/7/2020, Sở đã lập đề nghị xây dựng 11 văn bản như: Nghị quyết quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định khung giá cung cấp nước sinh hoạt và công nghiệp từ Hồ nước Dương Đông huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang; Quyết định quy định về quản lý hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (thay thế Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND và Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND); Quyết định ban hành tiêu chí đặc thù về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Quyết định ban hành quy chế quản lý Khu bảo tồn biển Phú Quốc tỉnh Kiên Giang (thuộc Vườn Quốc gia Phú Quốc); Quyết định bãi bỏ Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của UBND tỉnh Quy định quản lý mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Quyết định về việc phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Quyết định ban hành quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Quyết định của UBND tỉnh về quy định giá cung cấp nước sinh hoạt và công nghiệp từ Hồ nước Dương Đông huyện Phú Quốc tỉnh Kiên Giang; Quyết định của UBND tỉnh về điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch khu vực nông thôn trên địa bàn Kiên Giang do Trung tâm Nước sạch & VSMT NT cung cấp; Quyết định về việc quy định cụ thể  phạm vi vùng phụ cận đối với  công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Bên cạnh đó, Sở đã đăng tải các thủ tục hành chính của ngành trên trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và trang dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; tuyên truyền, phổ biến các Luật như: Luật Trồng trọt, Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật, Luật Thủy sản, Luật Lâm nghiệp và nhiều văn bản pháp luật khác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành.

Trên cơ sở Báo cáo tình hình thực hiện công tác pháp chế năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các thành viên Đoàn kiểm tra góp ý những nội dung chưa phù hợp nêu trong Báo cáo và đề nghị đơn vị cần quan tâm hơn đến công tác pháp chế. Đồng thời, Đoàn cùng đơn vị trao đổi, thảo luận những vấn đề về quy trình ban hành văn bản và tiến độ ban hành văn bản; lưu ý những quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật cũng như tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong các quy định của pháp luật, giải đáp những kiến nghị của Sở nhằm nâng cao chất lượng xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, cũng như nâng cao chất lượng trong phổ biến, giáo dục pháp luật.

Kết thúc buổi làm việc, Ông Trần Văn Khái, Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng Đoàn kiểm tra đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Sở trong công tác pháp chế. Bên cạnh đó, Sở cần quan tâm hơn công tác xây dựng văn bản và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất và chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở tiếp tục nâng cao công tác tham mưu ban hành các văn bản, hạn chế sai sót về thể thức, đảm bảo văn bản được khả thi và phù hợp với quy định của văn bản cấp trên, cũng như nâng cao chất lượng trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và phổ biến giáo dục pháp luật.

Hồng Nhiên