Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Tin tức - Sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hoà giải cho hoà giải viên ở cơ sở năm 2020 tại huyện Tân Hiệp

(09:51 | 15/09/2020)

Từ ngày 15 đến ngày 17/9/2020, Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang phối hợp cùng Trường Trung cấp Luật Vị Thanh (Hậu Giang) tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở năm 2020 tại huyện Tân Hiệp. Khai giảng lớp bồi dưỡng có ông Lâm Minh Công,  Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp, ông Dương Thành Đức - Phó Hiệu Trưởng, các giảng viên Trường Trung cấp Luật Vị Thanh cùng sự tham gia của 100 học viên là tổ trưởng tổ hòa giải và hòa giải viên ở cơ sở huyện Tân Hiệp.

Tại lớp bồi dưỡng, học viên đã được các giảng viên của Trường Trung cấp Luật Vị Thanh triển khai các chuyên đề theo Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ hoà giải ở cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 4077/QĐ-BTP về Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên như: Nội dung cơ bản của pháp luật về hòa giải ở cơ sở, kiến thức pháp luật dành cho hòa giải viên ở cơ sở, nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở… Bên cạnh đó, ngoài những kiến thức đã được tiếp thu học viên còn được giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn để ngày càng thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Kết thúc lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được cấp Chứng nhận bồi dưỡng kiến thức pháp luật kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở năm 2020.

Phạm Trường Bảo