Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Tin tức - Sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Khối thi đua số 2 thuộc UBND tỉnh, tổ chức hội nghị sơ kết giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2020

(16:18 | 24/07/2020)

Kiên Giang, ngày 24/7/2020

 

Chiều ngày 24/7, Sở Tư pháp (Khối phó Khối thi đua số 2) đã tổ chức Hội nghị sơ kết giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2020, nhằm đánh giá kết quả thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm và bàn biện pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Khối thi đua số 2 thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. Tham dự Hội nghị, có đại diện Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh; Lãnh đạo và công chức phụ trách thi đua của các đơn vị Khối thi đua số 2.

 

(toàn cảnh Hội nghị)

 

Khối thi đua số 2 gồm 08 đơn vị: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội (Khối trưởng), Sở Tư pháp (Khối phó), Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Điều phối nông thôn mới, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ. Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Báo cáo sơ kết giao ước thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm của các thành viên trong Khối. Theo đó, các thành viên đã tích cực trao đổi, thảo luận về việc thực hiện các nội dung giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2020 và nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng; nêu một số kết quả nổi bật trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị cũng như những hạn chế, khó khăn cần khắc phục trong 6 tháng cuối năm 2020..

(Đồng chí Nguyễn Thanh Anh, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh (Khối trưởng) thông qua một số kết quả nổi bật và các chỉ tiêu định lượng của Khối).

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực để hoàn thiện nội dung của Báo cáo. Một số ý kiến tập trung góp ý vào các nhiệm vụ cụ thể trong phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Khối thi đua số 2 đã đề ra 07 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2020, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và phong trào thi đua yêu nước của tỉnh trong năm 2020.

(Đồng chí Mã Tuấn Tửu – Phó Trưởng Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh trao đổi một số nội dung về tiêu chí thi đua của Khối)

Bích Liễu - Văn phòng sở