Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Tin tức - Sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến "Công tác dân vận trong hoạt động hòa giải"

(15:57 | 13/07/2020)

Thực hiện Kế hoạch số 1944-KH/BDVTW ngày 27/12/2019 và Công văn số 3190-CV/BDVTW ngày 24/6/2020 của Ban Dân vận Trung ương về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến “Công tác dân vận trong hoạt động hòa giải”.

Ngày 13/7/2020, tại điểm cầu Kiên Giang, Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến “Công tác dân vận trong hoạt động hòa giải” với Ban dân vận Trung ương. Hội nghị do đồng chí Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì cùng sự tham gia của trên 100 đồng chí là đại diện lãnh đạo: Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh; Ban dận vận các huyện, thành ủy, Phòng Tư pháp và thanh tra các huyện, thành phố.

Tại Hội nghị, đại biểu đã được nghe các báo cáo về kết quả thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc trong công tác hòa giải ở cơ sở; công tác dân vận trong hoạt động hòa giải, đối thoại tại Tòa án và tham luận của một số địa phương.

Đồng thời, Hội nghị thảo luận đưa ra những giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong công tác hòa giải ở cơ sở thời gian tới./.

Phạm Trường Bảo