Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Tin tức - Sự kiện

Xem với cỡ chữAA

UBND thống nhất trình HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp và chính sách hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố dôi dư do nhập ấp, khu phố

(09:29 | 29/06/2020)

Ngày 25 tháng 6 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức họp Thành viên UBND tỉnh mở rộng để thông qua các văn bản trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2020. Cuộc họp do đồng chí Phạm Vũ Hồng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì; thành phần tham dự có các đồng chí là Thành viên UBND tỉnh; Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Lãnh đạo các ban và Văn phòng HĐND tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan đến nội dung các văn bản được thông qua; Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và chuyên viên các phòng nghiên cứu.

Tại cuộc họp, Thành viên UBND tỉnh đã thảo luận và thống nhất trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua Tờ trình dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2020 – 2025 và dự thảo nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố dôi dư do nhập ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; đây là 02 nghị quyết có nội dung quy định về chính sách đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, UBND tỉnh đã thông qua Tờ trình dự thảo nghị quyết về thay đổi quy mô, địa điểm và số lượng công trình giao thông trong điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Kiên Giang; Tờ trình dự thảo nghị quyết về bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất, danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ thực hiện trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

 

Ngoài ra, UBND tỉnh còn thông qua dự thảo Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; đây là văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh.

Dự kiến kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ được tổ chức vào giữa tháng 7 năm 2020./.

Hoàng Thắng