Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Tin tức - Sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Ủy ban nhân dân tỉnh họp thông qua các văn bản trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2020

(14:21 | 18/06/2020)

Ngày 16 và 17 tháng 6 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức họp Thành viên UBND tỉnh mở rộng để thông qua các văn bản trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 và các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh. Cuộc họp do đồng chí Phạm Vũ Hồng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì; thành phần tham dự có các đồng chí là Thành viên UBND tỉnh; Lãnh đạo các ban và Văn phòng HĐND tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan đến nội dung các văn bản được thông qua; Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh đoàn; Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và chuyên viên các phòng nghiên cứu.

Tại cuộc họp, Thành viên UBND tỉnh đã thảo luận và thống nhất trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua 11 Tờ trình (10 Tờ trình dự thảo nghị quyết, 01 Tờ trình về Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang). Cụ thể là các Tờ trình dự thảo Nghị quyết Phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2020 – 2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2020 – 2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Nghị quyết bổ sung Danh mục dự án cần thu hồi đất, danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ thực hiện trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm học 2020-2021; Nghị quyết quy định nội dung, mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Nghị quyết quy định nội dung, mức chi thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Nghị quyết quy định nội dung, mức chi hỗ trợ công tác hỗ trợ hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Luật Phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Nghị quyết phê duyệt tổng số người làm việc, hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập và giao biên chế Hội có tính chất đặc thù năm 2020.

Ngoài ra, UBND tỉnh còn thông qua dự thảo Quyết định quy định việc xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, đây là văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh.

Dự kiến kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tổ chức vào giữa tháng 7 năm 2020./.

Hoàng Thắng