Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Tin tức - Sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn công tác pháp chế năm 2020

(15:40 | 05/06/2020)

Thực hiện Kế hoạch số 372/KH-STP ngày 06/3/2020 của Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn công tác pháp chế năm 2020, ngày 05 tháng 6 năm 2020, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn các kỹ năng xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL cho 60 đại biểu là công chức được giao thực hiện các nhiệm vụ trên và công chức pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Phòng Tư pháp các huyện, thành phố và công chức Tư pháp - Hộ tịch của đại diện một số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Đ/c Trần Văn Khái – Phó Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh là lãnh đạo Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc Sở Tư pháp hướng dẫn quy trình lập đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, nhất là đối với quy trình xây dựng nghị quyết quy định các chính sách đặc thù của địa phương. Trong đó, tập trung hướng dẫn cụ thể việc xây dựng nội dung chính sách và đánh giá tác động chính sách; đánh giá tác động của thủ tục hành chính; đánh giá tác động về giới,… nhằm nâng cao chất lượng ban hành văn bản của địa phương cũng như đảm bảo các chính sách được khả thi, mang lại hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, báo cáo viên còn hướng dẫn, trao đổi các kỹ năng kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật cũng như cung cấp thông tin liên quan đến báo cáo thống kê định kỳ để công chức làm nhiệm vụ này tại cấp huyện, cấp xã thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, các đại biểu và báo cáo viên đã thảo luận, trao đổi nhằm tháo gỡ những vấn đề còn vướng mắc liên quan đến Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP trong công tác xây dựng văn bản ở địa phương nói chung cũng như hoạt động kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật nói riêng. Trong đó, đối với cấp tỉnh, tập trung giải quyết những khó khăn trong việc lập đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh; đánh giá tác động văn bản; lấy ý kiến tham gia của đối tượng áp dụng văn bản. Đối với cấp huyện, đại biểu và các báo cáo viên chủ yếu trao đổi những nội dung xoay quanh việc xác định hình thức văn bản là QPPL hay cá biệt; hướng dẫn các văn bản dùng làm căn cứ pháp lý và thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định cũng như quy trình rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng văn bản và công chức pháp chế nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ và làm tốt vai trò tham mưu thực hiện các hoạt động xây dựng, kiểm tra, rà soát, thống kê văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương.

Phan Thị Thùy Lan