Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Tin tức - Sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Sở Tư pháp thực hiện kiểm tra công tác đăng ký và quản lý hộ tịch tại UBND xã Tân Thạnh, huyện An Minh

(16:07 | 25/05/2020)

Thực hiện Kế hoạch số 696/KH-STP ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Sở Tư pháp về việc kiểm tra công tác đăng ký và quản lý hộ tịch năm 2020 và Quyết định số 49/QĐ-STP ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang về việc thành lập Đoàn Kiểm tra công tác đăng ký và quản lý hộ tịch. Thành phần Đoàn Kiểm tra gồm có: ông Trần Văn Khái - Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng đoàn, đại diện Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp và Thanh tra Sở Tư pháp là thành viên Đoàn Kiểm tra.

Theo kế hoạch, ngày 22/5/2020, Đoàn Kiểm tra tiến hành kiểm tra tại UBND xã Tân Thạnh, huyện An Minh. Tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra tại UBND xã có sự tham gia của đại diện Lãnh đạo UBND xã Tân Thạnh, đại diện Lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện An Minh và công chức Tư pháp - Hộ tịch của UBND xã Tân Thạnh, huyện An Minh.

Việc kiểm tra nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trong năm 2019; những tồn tại, khó khăn, vướng mắc tại  địa phương. Qua đó, có những giải pháp, hướng dẫn nhằm giúp địa phương tháo gỡ và thực hiện có hiệu quả công tác đăng ký và quản lý hộ tịch.

          Kết thúc buổi làm việc, ông Trần Văn Khái - Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng đoàn đánh giá những mặt ưu điểm mà UBND xã Tân Thạnh đã đạt được. Bên cạnh đó, những mặt hạn chế cũng được nêu rõ để địa phương biết và cần khắc phục ngay trong thời gian tới nhằm thực hiện tốt công tác này tại địa phương./.

Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp