Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Tin tức - Sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024

(08:22 | 02/04/2019)

Ngày 29/3/2019, Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang đã tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có ông Nguyễn Văn Năng - Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Kiên Giang cùng 62  đoàn viên công đoàn là công chức, viên chức, người lao động của Sở Tư pháp.

Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2014 - 2019 và thảo luận các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Sở Tư pháp khóa XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024, gồm 09 đồng chí: Đồng chí Lư Thị Trang Đài, Phó Giám đốc Sở Tư pháp giữ chức Chủ tịch Công đoàn; Đồng chí Phạm Thị Hương, Chánh Văn Phòng Sở Tư pháp giữ chức Phó Chủ tịch và 07 ủy viên. Đồng thời, Đại hội bầu 03 đồng chí chính thức và 01 đại biểu dự khuyến dự đại hội Công đoàn viên chức tỉnh./.

Phạm Trường Bảo