Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Tin tức - Sự kiện

Xem với cỡ chữAA

SỞ TƯ PHÁP TỈNH KIÊN GIANG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2019

(17:15 | 18/01/2019)

        Chiều ngày 17/01/2019, Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2018. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Kim Bé, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Lê Thị Minh Phụng, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang; đồng chí Huỳnh Thị Lệ Thủy, Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp; Lãnh đạo Sở Tư pháp; lãnh đạo Phòng Tư pháp cấp huyện; lãnh đạo các Phòng, đơn vị thuộc Sở và các đồng chí đạt khen thưởng năm 2018.

       Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2018 và triển khai kế hoạch công tác tư pháp năm 2019; thảo luận và trao đổi những khó khăn trong quá trình thực hiện công tác tư pháp ở địa phương.

        Đánh giá công tác Tư pháp của tỉnh Kiên Giang trong năm 2018, đồng chí Huỳnh Thị Lệ Thủy – Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp cho rằng: Kết quả công tác tư pháp của Tư pháp Kiên Giang được đánh giá rất cao và được Hội đồng thi đua khen thưởng của Ngành xếp hạng xuất sắc và tặng Cờ thi đua ngành Tư pháp với những kết quả nổi bật, điển hình trên các mặt công tác như: Trong lĩnh vực VBQPPL, đã đảm bảo việc gác cổng cho UBND tỉnh trong việc ban hành VBQPPL; công tác PBGDPL được tỉnh quan tâm, hỗ trợ kinh phí để triển khai thực hiện hiệu quả; việc kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở theo Nghị quyết số 18-NQ/TW được đảm bảo, cơ cấu tổ chức không bị thay đổi; đội ngũ công chức Tư pháp – Hộ tịch được quan tâm kiện toàn và chuẩn hóa; các nhiệm vụ trọng tâm được thực hiện toàn diện; công tác chỉ đạo, điều hành được Lãnh đạo Sở Tư pháp đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sát sao, ban hành và triển khai kịp thời nhiều kế hoạch, trên rất nhiều lĩnh vực công tác tư pháp... Tuy nhiên năm 2019, đồng chí mong rằng với thế mạnh của Tư pháp tỉnh Kiên Giang, Kiên Giang cần lưu ý một số lĩnh vực sau: Đối với chất lượng công tác văn bản ngày càng yêu cầu cao, việc thẩm định ban hành văn bản bên cạnh không trái với văn bản của cấp trên phải đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế, chính trị tại địa phương; công tác PBGDPL cần tích cực triển khai, đổi mới, quan tâm hơn đến đội ngũ làm công tác này, nhất là đội ngũ người dân tộc; công tác Lý lịch tư pháp cần đẩy nhanh hơn tiến độ trả kết quả cho người dân…Phát biểu tại hội nghị, đồng chí cũng tin tưởng rằng, năm 2019 toàn thể công chức, viên chức trong toàn ngành Tư pháp từ tỉnh đến cơ sở luôn đồng lòng, đoàn kết để phấn đấu giữ vững thành tích, tiếp tục kế thừa, cống hiến, có nhiều sáng kiến, giải pháp để công tác tư pháp ngày càng hoàn thiện hơn, quyết tâm phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức và giữ vững an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh Kiên Giang ngày càng phát triển, đặc biệt không những giữ vững phong độ mà ngày càng vươn lên những vị trí cao hơn.

       Tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Minh Phụng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đồng tình các nội dung mà báo cáo của Sở Tư pháp đã nêu. Từ những kết quả đạt được của năm 2018, Sở đã được Bộ Tư pháp tặng Cờ Thi đua Ngành, đồng chí đã chúc mừng và biểu dương các kết quả mà Ngành đã đạt được. Tuy nhiên, đối với việc thẩm tra, xây dựng, kiểm tra, hệ thống hóa VBQPPL để tham mưu cho HĐND và UBND tỉnh trong việc tham mưu, gác cổng được tốt hơn, đồng chí đề nghị Ngành Tư pháp phải nghiên cứu chuyên sâu; chủ động tham mưu cho tỉnh hơn nữa trong công tác văn bản trong thời gian tới; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cần được quan tâm hơn, cần có giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền; đẩy mạnh công tác hòa giải cơ sở. Để triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp trong năm 2019 được tốt hơn, đồng chí cũng đề nghị Lãnh đạo Sở Tư pháp cũng như các phòng chuyên môn phải nhanh chóng triển khai, khắc phục những hạn chế, tồn tại mà chúng ta đã chỉ ra trong năm vừa quatriển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 đã đề ra.

      Ngoài ra, tại Hội nghị đã công bố và trao các quyết định khen thưởng của Bộ Tư pháp và của tỉnh cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm 2018 và trao Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp cho các tập thể và cá nhân đạt giải cuộc thi “Sáng tác kịch bản, tiểu phẩm pháp luật”.

         Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Lâm Minh Công – Giám đốc Sở Tư pháp nghiêm túc tiếp thu và cảm ơn các ý kiến chỉ đạo sâu sắc của Lãnh đạo tỉnh, Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp và những ý kiến đóng góp của đại biểu tham dự Hội nghị. Bên cạnh đó, đồng chí cũng biểu dương sự đóng góp của toàn thể công chức, viên chức ngành Tư pháp trong tỉnh đã góp phần vào những thành tích chung mà Ngành đã đạt được trong năm qua; đồng thời động viên sự nỗ lực và phấn đấu của toàn thể công chức, viên chức ngành Tư pháp trong năm tới đạt thành tích cao hơn. Giám đốc Sở Tư pháp nhấn mạnh trong năm 2019 với nhiều nhiệm vụ quan trọng, ngành Tư pháp phải tiếp tục bám sát theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tư pháp để triển khai thực hiện Kế hoạch công tác tư pháp năm 2019 được đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở./.

 

       

Bích Liễu