Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Tin tức - Sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC

(15:10 | 07/12/2018)

Ngay từ đầu năm, Lãnh đạo Sở Tư pháp xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, công tác công khai thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa đã được tăng cường thực hiện thường xuyên và quyết liệt.

Sở đã thường xuyên kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, chú trọng bố trí công chức, viên chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức kỷ luật và tinh thần phục vụ nhân dân; công chức được bố trí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đều có trình độ cử nhân Luật, đủ khả năng đảm nhiệm và hoàn thành công việc tiếp nhận, hoàn trả hồ sơ hành chính cho tổ chức và công dân.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ảnh: Hòa Hiệp

Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được đầu tư bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo phục vụ cho người dân kịp thời như: Các thiết bị, máy vi tính đều kết nối mạng internet, bàn làm việc, bàn viết, ghế ngồi chờ, nước uống, thùng thư góp ý…Việc quản lý, sử dụng hệ thống bảng biểu, sổ sách phục vụ công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính được thực hiện tốt.

Trong năm, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Tư pháp đã tiếp nhận 7.500 hồ sơ, đã giải quyết 6.722 hồ sơ, trong đó giải quyết hồ sơ trước hạn là 6.469 hồ sơ (tỷ lệ 96.2%), đúng hạn 103 hồ sơ (đạt tỷ lệ 1.5%), quá hạn 150 hồ sơ, chiếm tỷ lệ (2.2%).  

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin được quan tâm thực hiện, Sở Tư pháp đã thực hiện tốt việc niêm yết công khai các thủ tục và mẫu đơn, mẫu tờ khai, các quy trình thủ tục giải quyết và các mức thu phí và lệ phí theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và trên Cổng Thông tin điện tử của Sở, đáp ứng yêu cầu về công khai minh bạch, tạo thuận lợi và giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện TTHC.

Đồng thời, vận hành hiệu quả Cổng thông tin điện tử và Một cửa điện tử tích hợp dịch vụ công trực tuyến các thủ tục hành chính, phối hợp với Bưu điện thực hiện tiếp nhận và trả kết quả lý lịch tư pháp qua hệ thống bưu điện. Ngoài ra, Sở còn công khai thông tin số điện thoại của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, điện thoại đường dây nóng để nhận phản ảnh, kiến nghị liên quan đến việc tiếp nhận và trả kết quả, hộp thư điện tử của Sở để tổ chức, cá nhân thuận tiện trong liên hệ công việc.

Hằng năm, Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính nhằm mục đích nâng cao hơn nữa nhận thức của công chức, viên chức về tầm quan trọng của việc thực hiện cải cách hành chính, tạo tính chủ động, sáng tạo của công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Đồng thời, qua kiểm tra sẽ kịp thời chấn chỉnh, xử lý các hành vi tiêu cực của đội ngũ công chức, viên chức trong thực thi công vụ./.

 

 

Hòa Hiệp