Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Hỏi đáp và tư vấn pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Đính chính văn bản quy phạm pháp luật đăng Công báo tỉnh được quy định như thế nào

(14:34 | 08/05/2020)

Theo quy định tại Điều 86 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), thì văn bản đăng trên Công báo cấp tỉnh là:

- Văn bản QPPL do HĐND, UBND cấp tỉnh, chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt ban hành.

- Văn bản do cơ quan, người có thẩm quyền ở cấp tỉnh xử lý văn bản QPPL trái pháp luật.

- Văn bản đính chính văn bản QPPL do HĐND, UBND cấp tỉnh, chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt ban hành.

- Danh mục văn bản, quy định hết hiệu lực thi hành do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở cấp tỉnh lập, gửi đăng Công báo.

Tại Điều 94 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP cũng quy định cụ thể việc đính chính văn bản QPPL đã đăng trên Công báo, như sau:

- Văn bản sau khi đăng Công báo, nếu phát hiện có sai sót về thể thức, kỹ thuật trình bày thì phải được đính chính.

- Trách nhiệm đính chính: Cơ quan ban hành có văn bản đính chính đối với những sai sót do lỗi trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản; Văn phòng UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có văn bản đính chính đối với những sai sót do lỗi trong quá trình xuất bản Công báo cấp tỉnh trên cơ sở đối chiếu với bản gửi đăng Công báo.

- Văn bản đính chính phải được đăng trên số Công báo gần nhất./.

Loan Nguyễn