TIN NỔI BẬT:
Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2019  *  Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2019  *  Đại hội Chi đoàn Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2019-2022  *  Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang làm việc với UBND các huyện: Kiên Hải, Kiên Lương, Giồng Riềng về công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2019  *  Sở Tư pháp thực hiện kiểm tra công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và chứng thực  *  Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang phối hợp với Trường Trung cấp Luật Vị Thanh (Hậu Giang) tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở năm 2019 tại huyện Gò Quao  *  Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang phối hợp với Trường Trung cấp Luật Vị Thanh (Hậu Giang) tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở năm 2019 tại huyện Giồng Riềng  *  Sở Tư pháp Kiên Giang phối hợp với Trường Trung cấp Luật Vị Thanh (Hậu Giang) tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở năm 2019 tại thành phố Hà Tiên  *  Sở Tư pháp Kiên Giang phối hợp với Trường Trung cấp Luật Vị Thanh (Hậu Giang) tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở năm 2019 tại huyện Giang Thành  * 

Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Danh bạ điện tử

Xem với cỡ chữAA

Danh bạ điện thoại Sở Tư pháp Kiên Giang

(17:56 | 15/01/2018)

DANH BẠ ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Email dùng chung: stp@kiengiang.gov.vn;   stpkiengiang@moj.gov.vn

MÃ ĐV: 1039585;                MST: 1700284768;                FAX: 3.87.87.04

Stt

Họ tên

Chức vụ

ĐT Cơ quan

Di động

Email

*

Ban Giám đốc:

 

Lâm Minh Công

Giám đốc

8.565.656

0911.508888

lmcong.stp@kiengiang.gov.vn

 

Trần Văn Khái

P. Giám đốc

8.600.655

0918.087648

tvkhai.stp@kiengiang.gov.vn

  Lư Thị Trang Đài P. Giám đốc 8655856   lttdai.stp@kiengiang.gov.vn

*

BỘ PHẬN MỘT CỬA:

 

3.921.249

 

 

1

Văn phòng Sở:

 

Phạm Thị Hương

Chánh Văn phòng

3.949.060

 

pthuong.stp@kiengiang.gov.vn

 

Huỳnh Trọng Vĩ

P.Chánh Văn phòng

3.863.561

 

htvi.stp@kiengiang.gov.vn

 

Trần Thị Kim Dung

P.Chánh Văn phòng

 "

 

ttkdung.stp@kiengiang.gov.vn

 

 

Văn thư

  "

 

pnlieu.stp@kiengiang.gov.vn

 

Huỳnh Ngọc Thới

Kế toán

  "

 

ntut.stp@kiengiang.gov.vn

 

Đặng Thị Kim Út

Nhân viên

  "

 

dtkut.stp@kiengiang.gov.vn

 

Lê Hữu Đức

Chuyên viên

  "

 

lhduc.stp@kiengiang.gov.vn

 

Đoàn Minh Trí

Lái xe

  "

 

dmtri.stp@kiengiang.gov.vn

 

Phạm Thị Bích Liễu

Chuyên viên

  "

 

ptblieu.stp@kiengiang.gov.vn

 

Đặng Thị Kiều Nhanh

Chuyên viên

  "

 

dtknhanh.stp@kiengiang.gov.vn

 

Đào Văn Yên

Nhân viên

  "

 

dvyen.stp@kiengiang.gov.vn

 

Trần Trung Kiên

Chuyên viên

  "

 

ttkien.stp@kiengiang.gov.vn

 

Thanh tra Sở:

 

Đậu Quang Chương

Chánh Thanh tra

 3949050

 

dqchuong.stp@kiengiang.gov.vn

 

Bùi Tiến Thanh

Chuyên viên

 

 

btthanh.stp@kiengiang.gov.vn

  Trương Thị Hòa Hiệp Chuyên viên     tthhiep.stp@kiengiang.gov.vn

3

Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp:

 

Đặng Thị Phương Linh

Phó Trưởng phòng

8.550.022

 

dtplinh.stp@kiengiang.gov.vn

 

Nguyễn Thành Khấm

Phó Trưởng phòng

8.550.022

 

ntkham.stp@kiengiang.gov.vn

 

Phan Văn Trí

Chuyên viên

3895668

 

pvtri.stp@kiengiang.gov.vn

 

Nguyễn Văn Quốc

Chuyên viên

 3895668

 

nvquoc.stp@kiengiang.gov.vn

 

Giang Tuấn Anh

Chuyên viên

 3866125

 

gtanh.stp@kiengiang.gov.vn

 

Trần Thị Cẩm Loan

Chuyên viên

 "

 

ttcloan.stp@kiengiang.govv.vn

 

Lý Thị Ngọc Kiều

Chuyên viên

 "

 

ltnkieu.stp@kiengiang.govv.vn

 

Nguyễn Thị Kim Quyên

Chuyên viên

 "

 

ntkquyen.stp@kiengiang.gov.vn

4

Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản QPPL:

 

Đặng Thị Tố Trinh

Trưởng Phòng

3.922.168

 

dtttrinh.stp@kiengiang.gov.vn

 

Lê Hoàng Thắng

Phó Trưởng Phòng

 "

 

lhthang.stp@kiengiang.gov.vn

 

Nguyễn Thị Thanh Nhã

Chuyên viên

  "

 

nttnha.stp@kiengiang.gov.vn

 

Phan Thị Thùy Lan

Chuyên viên

  "

 

pttlan.stp@kiengiang.gov.vn

 

Mai Hồng Nhiên

Chuyên viên 

  "

 

mhnhien.stp@kiengiang.gov.vn

5

Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật:

 

Trần Minh Chiến

Trưởng phòng

3.777.344

 

tmchien.stp@kiengiang.gov.vn

 

Đỗ Minh Điền

Chuyên viên 

  "

 

dmdien.stp@kiengiang.gov.vn

 

Lưu Quang Khem

Chuyên viên

 "

 

lqkhem.stp@kiengiang.gov.vn

 

Lê Minh Hoàng

Chuyên viên

 "

 

lmhoang.stp@kiengiang.gov.vn

6

Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật:

 

Nguyễn Thị Kim Loan

Trưởng Phòng

3.879.419

 

ntkloan.stp@kiengiang.gov.vn

 

Võ Thị Thúy Phượng

Phó Trưởng Phòng

 "

 

vttphuong.stp@kiengiang.gov.vn

 

Phạm Trường Bảo

Chuyên viên

 "

 

ptbao.stp@kiengiang.gov.vn

 

Trần Ngọc Trai

Chuyên viên

 "

 

tntrai.stp@kiengiang.gov.vn

7

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước:

 

Bùi Đức Độ

Giám đốc TT

3.861.627

 

dddo.stp@kiengiang.gov.vn

8

Trung tâm Bán đấu giá tài sản:

 

Phạm Văn Cường

Giám đốc TT

3.816.344

 

pvcuong.stp@kiengiang.gov.vn

9

Phòng Công chứng số 1:

 

Nguyễn Thanh Lâm

Trưởng Phòng

3.861.794

 

ntlam.stp@kiengiang.gov.vn

10

Phòng Công chứng số 2:

 

Trương Thanh Danh

Trưởng Phòng

3.980.996

 

ttdanh.stp@kiengiang.gov.vn