Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Danh bạ điện tử

Xem với cỡ chữAA

Danh bạ điện thoại Sở Tư pháp Kiên Giang

(17:56 | 15/01/2018)

DANH BẠ ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Email dùng chung: stp@kiengiang.gov.vn;   stpkiengiang@moj.gov.vn     ;  ĐT: 02973863561

MÃ ĐV: 1039585;                MST: 1700284768;                FAX: 3.87.87.04

Stt

Họ tên

Chức vụ

ĐT Cơ quan

Di động

Email

*

Ban Giám đốc:

 

 

Giám đốc

   

 

 1

Trần Văn Khái

Phó Giám đốc

(Phụ trách)

8.600.655

0918.087648

tvkhai.stp@kiengiang.gov.vn

2 Lư Thị Trang Đài P. Giám đốc 8655856   lttdai.stp@kiengiang.gov.vn

*

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TTHC:

 

0297 1022 ; 088 822 1022

 

https://dichvucong.kiengiang.gov.vn 

I.

Văn phòng Sở:

 

Phạm Thị Hương

Chánh Văn phòng

3.949.060

 

pthuong.stp@kiengiang.gov.vn

 

Trần Thị Kim Dung

P. Chánh Văn phòng

 "

 

ttkdung.stp@kiengiang.gov.vn 

 

Giang Tuấn Anh

P. Chánh Văn phòng

 3863.561

 

gtanh.stp@kiengiang.gov.vn

 

Lê Hữu Đức

Quản trị - Văn thư

  "

 

 

lhduc.stp@kiengiang.gov.vn

 

Huỳnh Ngọc Thới

Kế toán

  "

 

ntut.stp@kiengiang.gov.vn

 

Đoàn Minh Trí

Lái xe

  "

 

dmtri.stp@kiengiang.gov.vn

 

Phạm Thị Bích Liễu

Chuyên viên

  "

 

ptblieu.stp@kiengiang.gov.vn

 

Đặng Thị Kiều Nhanh

Chuyên viên

  "

 

dtknhanh.stp@kiengiang.gov.vn

 

Đào Văn Yên

Bảo vệ

  "

 

dvyen.stp@kiengiang.gov.vn

 

Trần Trung Kiên

Chuyên viên-MC

  "

 

ttkien.stp@kiengiang.gov.vn

II. 

Thanh tra Sở:

 

Đậu Quang Chương

Chánh Thanh tra

 3949050

 

dqchuong.stp@kiengiang.gov.vn

 

Bùi Tiến Thanh

Chuyên viên

 

 

btthanh.stp@kiengiang.gov.vn

  Trương Thị Hòa Hiệp Chuyên viên     tthhiep.stp@kiengiang.gov.vn

III.

Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp:

 

Đặng Thị Phương Linh

Trưởng phòng

3895668

 

dtplinh.stp@kiengiang.gov.vn

 

Nguyễn Thành Khấm

Phó Trưởng phòng

3866135

 

ntkham.stp@kiengiang.gov.vn

 

Huỳnh Trọng Vĩ

Phó Trưởng phòng

"

 

htvi.stp@kiengiang.gov.vn

 

Phan Văn Trí

Chuyên viên

"

 

pvtri.stp@kiengiang.gov.vn

 

Phạm Văn Toàn Chuyên viên "  

pvtoan.stp@kiengiang.gov.vn

 

Nguyễn Văn Quốc

Chuyên viên

 "

 

nvquoc.stp@kiengiang.govv.vn

 

Lý Thị Ngọc Kiều

Chuyên viên

 "

 

ltnkieu.stp@kiengiang.govv.vn

 

Nguyễn Thị Kim Quyên

Chuyên viên

 "

 

ntkquyen.stp@kiengiang.gov.vn

IV.

Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản QPPL:

 

Đặng Thị Tố Trinh

Trưởng Phòng

3.922.168

 

dtttrinh.stp@kiengiang.gov.vn

 

Lê Hoàng Thắng

Phó Trưởng Phòng

 "

 

lhthang.stp@kiengiang.gov.vn

 

Nguyễn Thị Thanh Nhã

Chuyên viên

  "

 

nttnha.stp@kiengiang.gov.vn

 

Phan Thị Thùy Lan

Chuyên viên

  "

 

pttlan.stp@kiengiang.gov.vn

 

Mai Hồng Nhiên

Chuyên viên 

  "

 

mhnhien.stp@kiengiang.gov.vn

V.

Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật:

 

Trần Minh Chiến

Trưởng phòng

3.777.344

 

tmchien.stp@kiengiang.gov.vn

 

Đỗ Minh Điền

Chuyên viên 

  "

 

dmdien.stp@kiengiang.gov.vn

 

Lưu Quang Khem

Chuyên viên

 "

 

lqkhem.stp@kiengiang.gov.vn

 

Lê Minh Hoàng

Chuyên viên

 "

 

lmhoang.stp@kiengiang.gov.vn

VI.

Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật:

 

Nguyễn Văn Hiền

Phó Trưởng Phòng (Phụ trách phòng)

3.879.419

 

nvhien.stp@kiengiang.gov.vn

 

Võ Thị Thúy Phượng

Phó Trưởng Phòng

 "

 

vttphuong.stp@kiengiang.gov.vn

 

Nguyễn Thị Kim Loan

 

"

 

ntkloan.stp@kiengiang.gov.vn

 

Trần Ngọc Trai

Chuyên viên

 "

 

tntrai.stp@kiengiang.gov.vn

 

Phạm Trường Bảo

Chuyên viên

 "

 

ptbao.stp@kiengiang.gov.vn

VII.

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước:

 

Bùi Đức Độ

Giám đốc TT

3.861.627

 

dddo.stp@kiengiang.gov.vn

VIII.

Phòng Công chứng số 1:

 

Nguyễn Thanh Lâm

Trưởng Phòng

3.861.794

 

ntlam.stp@kiengiang.gov.vn

LHD