Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Hoạt động Đảng, Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị đảng viên năm 2017

(05:51 | 15/01/2018)

      Thực hiện theo quy định của Điều lệ Đảng và Chương trình công tác của Đảng bộ Sở Tư pháp năm 2017. Ngày 12/01/2018, Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị đảng viên năm 2017 để đánh giá kết quả công tác Đảng năm 2017 và đề ra chương trình công tác Đảng năm 2018.

     

     Hội nghị do đồng chí Nguyễn Việt Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy Sở, PGĐ. Sở Tư pháp chủ trì. Tham dự Hội nghị còn toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp.

      Tại Hội nghị, các đồng chí đảng viên đã tham gia ý kiến thảo luận, đánh giá kết quả các mặt công tác Đảng đạt được năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018./.

Trường Bảo