TIN NỔI BẬT:
Sở Tư pháp thực hiện kiểm tra công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và chứng thực  *  Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang phối hợp với Trường Trung cấp Luật Vị Thanh (Hậu Giang) tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở năm 2019 tại huyện Gò Quao  *  Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang phối hợp với Trường Trung cấp Luật Vị Thanh (Hậu Giang) tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở năm 2019 tại huyện Giồng Riềng  *  Sở Tư pháp Kiên Giang phối hợp với Trường Trung cấp Luật Vị Thanh (Hậu Giang) tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở năm 2019 tại thành phố Hà Tiên  *  Sở Tư pháp Kiên Giang phối hợp với Trường Trung cấp Luật Vị Thanh (Hậu Giang) tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở năm 2019 tại huyện Giang Thành  *  Sở Tư pháp tổ chức lễ giao nhận con nuôi  *  Tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024  *  Sở Tư pháp Kiên Giang biên soạn “Sổ tay hướng dẫn công tác hòa giải ở cơ sở”  *  Công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang  * 

Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Hoạt động Đảng, Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng

(22:17 | 23/08/2018)

Ngày 23/8/2018, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Việt Thắng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở và toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Sở Tư pháp. Để lớp học được thực hiện tốt đồng chí Nguyễn Việt Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã quán triệt tinh thần các kế hoạch của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối về tổ chức học tập Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng và đề nghị các đồng chí dự Hội nghị nêu cao ý thức trách nhiệm, tinh thần học tập nghiêm túc và tập trung lắng nghe để nhận thức đúng, đầy đủ nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của từng nghị quyết, sau khi học tập nghị quyết đề nghị các đồng chí viết bài thu hoạch theo hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên.

Đồng chí Nguyễn Việt Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp quán triệt
một số các kế hoạch học tập và thực hiện Nghị quyết

 

Hội nghị đã được nghe đĩa giới thiệu 03 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII gồm: Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Lớp học được đảng viên và quần chúng nghiêm túc tiếp thu./.

 

Bích Liễu