Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động Đảng, Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020

(07:33 | 07/01/2021)

Kiên Giang, ngày 06 tháng 01 năm 2021

 

Chiều ngày 06/01, Đảng ủy Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020. Dự Hội nghị có đồng chí Trần Văn Khái, Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, đồng chí Phạm Thi Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở; đồng chí Lư Thị Trang Đài - Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp và toàn thể đảng viên Sở Tư pháp.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã được nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và chương trình công tác năm 2021; thông báo kết quả đánh giá, xếp loại đảng viên và tổ chức Đảng năm 2020. Các đồng chí dự Hội nghị đều thống nhất với nội dung dự thảo báo cáo.

Đồng chí Nguyễn Thanh Lâm - Đảng ủy viên thông báo kết quả đánh giá, xếp loại

đảng viên và tổ chức Đảng năm 2020

 

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Khái – Phó Bí Thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp nhận định: Trong năm qua, Đảng ủy Sở và cấp ủy các chi bộ trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Sở và các mặt công tác của ngành theo chương trình, kế hoạch đề ra. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được quan tâm; đảng viên quán triệt, thực hiện tốt tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Chuyên đề 2020; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đảng viên, quần chúng. Nhiệm vụ công tác tư pháp được triển khai thực hiện khá đồng bộ và tương đối đầy đủ theo chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Các lĩnh vực công tác đều có xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể và được triển khai thực hiện kịp thời theo tiến độ kế hoạch đề ra.

Đồng chí Trần Văn Khái – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp đánh giá kết quả năm 2020 và gợi ý thảo luận tại Hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm qua trong lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy Sở vẫn còn có những hạn chế nhất định, cụ thể như: Công tác triển khai, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có lúc chất lượng chưa cao; thiếu tính lôi cuốn, thu hút dẫn đến một số ít đảng viên, quần chúng chưa thật sự tập trung trong tiếp thu, tìm hiểu các chủ trương, chính sách, nghị quyết cấp trên. Một số ít đảng viên, công chức, viên chức chỉ chú ý nhiều đến công tác chuyên môn, ít quan tâm nghiên cứu đến công tác Đảng, đoàn thể. Trong việc thực hiện nhiệm vụ một số đảng viên, công chức, viên chức chưa thật sự tận tụy, chú tâm vào công việc; tinh thần, trách nhiệm đối với công việc đôi lúc chưa thể hiện tốt; tác phong làm việc đôi lúc chưa mạnh dạn, thiếu tính chủ động; chưa tích cực đóng góp xây dựng cơ quan, đơn vị... Việc học tập và làm theo Bác của một số đảng viên, quần chúng đôi lúc chưa gắn với những nhiệm vụ cụ thể, còn có tính chung chung. Một số ít đảng viên chưa thực sự tự giác trong học tập, tu dưỡng bản thân./.

Bích Liễu - Văn phòng