Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Hoạt động Đảng, Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị triển khai chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(08:50 | 03/03/2020)

Ngày 02/3/2020, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị triển khai học tập Chuyên đề năm 2020Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Dự Hội nghị có đồng chí Trần Văn Khái - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp cùng toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Sở Tư pháp. Tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Khái đã quán triệt tinh thần Kế hoạch số 131-KH/ĐUK ngày 18-02-2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2020 và đề nghị các đồng chí dự Hội nghị tập trung lắng nghe và nghiêm túc tiếp thu. Đồng thời, chỉ đạo các chi bộ, đảng viên và quần chúng về những nội dung cần phải thực hiện sau Hội nghị triển khai học tập.

 

Các đại biểu được nghe đĩa DVD do GS.TS Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên viên cao cấp, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nội dung chuyên đề gồm 2 phần: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới. Lớp học được đảng viên và quần chúng nghiêm túc tiếp thu.

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Do vậy, việc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là rất cần thiết, góp phần tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh.

Bích Liễu - Văn phòng sở