Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Hoạt động Đảng, Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2019

(11:04 | 26/12/2019)

Chiều ngày 25/12/2019, Đảng ủy Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019. Dự Hội nghị có đồng chí Trần Văn Khái – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, đồng chí Lư Thị Trang Đài - Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp và toàn thể đảng viên Sở Tư pháp.

Hội nghị đã được nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và chương trình công tác năm 2020; thông báo kết quả đánh giá, xếp loại đảng viên và tổ chức Đảng năm 2019. Các đồng chí dự Hội nghị đều thống nhất với nội dung dự thảo báo cáo.

 

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Khái – Phó Bí Thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp nhận định: Trong năm qua, toàn thể đảng viên, quần chúng thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp đã có nhiều cố gắng, nỗ lực phấn đấu thực hiện được nhiều kết quả quan trọng. Bên cạnh đó, trong năm 2020 Đảng bộ Sở Tư pháp cần tập trung thực hiện một số nội dung sau: Tiếp thu, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; thực hiện tốt việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chuẩn bị tốt các điều kiện về nhân sự, văn kiện để tổ chức Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025; tổ chức sinh hoạt chuyên đề nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng tại các Chi bộ; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho công chức, viên chức; tiếp tục triển khai, quán triệt và thực hiện tốt các quy định của Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị… của tổ chức đảng cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên./.

Bích Liễu - Văn phòng sở