Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Hoạt động Đảng, Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể Đảng ủy và các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp

(08:49 | 19/12/2019)

Thực hiện Kế hoạch số 190-KH/TU ngày 25-11-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Hướng dẫn số 54-HD/BTCTU ngày 27-11-2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Công văn số 560-CV/ĐUK ngày 29-11-2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh chỉ đạo thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Sáng ngày 18/12/2019, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị Kiểm điểm tập thể Đảng ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp. Chủ trì Hội nghị, có đồng chí Trần Văn Khái - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở Tư pháp; đồng chí Lư Thị Trang Đài - Phó Giám đốc Sở và cùng các đồng chí là Ban Chấp hành Đảng bộ Sở; Trưởng, phó phòng, đơn vị thuộc Sở. Hội nghị đã tập trung cho ý kiến, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Đảng ủy và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2019.

 Hội nghị đã nghe báo cáo kiểm điểm tập thể Đảng ủy năm 2019; tiến hành kiểm điểm tập thể Đảng ủy và kiểm điểm cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ. Qua đó, tiến hành bỏ phiếu xếp loại tập thể Đảng bộ Sở Tư pháp với kết quả: Đảng bộ Sở Tư pháp hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đợt kiểm điểm đã được thực hiện nghiêm túc, chủ động, đúng quy trình và chặt chẽ. Qua kiểm điểm góp phần củng cố thêm sự đoàn kết, tin tưởng và chia sẻ trách nhiệm hơn trong tập thể và từng cá nhân mỗi đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ./.

Bích Liễu - Văn phòng sở