Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Hoạt động Đảng, Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Đảng bộ Sở Tư pháp Kiên Giang tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022

(15:42 | 05/11/2019)

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Kế hoạch số 172-KH/TU, ngày 10-7-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025”, Kế hoạch số 119-KH/ĐUK, ngày 07-8-2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh “Chỉ đạo Đại hội cơ sở đảng trực thuộc tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025” và Hướng dẫn số 01-HD/BTCĐUK ngày 05-8-2019 của Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về “Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2022”, ngày 03-9-2019 Đảng ủy Sở Tư pháp Kiên Giang xây dựng Kế hoạch số 54-KH/ĐU về việc chỉ đạo đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Đồng chí Lâm Minh Công - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp - phát biểu chỉ đạo

Đại hội Chi bộ Trợ giúp pháp lý

            Căn cứ kế hoạch, Đảng ủy Sở Tư pháp chọn Chi bộ Trợ giúp pháp lý làm điểm tổ chức Đại hội để rút kinh nghiệm. Đại hội vinh dự đón tiếp đồng chí Lâm Minh Công - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp - tham dự và chỉ đạo Đại hội. Phát biểu chỉ đạo, bên cạnh biểu dương những thành tích Chi bộ Trợ giúp pháp lý đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí lưu ý các chi bộ về việc tổ chức Đại hội phải bảo đảm phương châm “kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển” trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, coi trọng chất lượng, tránh phô trương, hình thức; Báo cáo chính trị phải được thảo luận, đánh giá kỹ các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể; công tác nhân sự phải thực hiện đúng quy trình, hướng dẫn của cấp trên; cấp ủy viên phải là những đồng chí có bản lĩnh chính trị, uy tín, tiêu biểu về đạo đức, phẩm chất và năng lực lãnh đạo.

Đại hội Chi bộ Hành chính - Bổ trợ tư pháp nhiệm kỳ 2020-2022

Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Tư pháp và tinh thần chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm, từ ngày 08-10-2019 đến ngày 04-11-2019, 06/06 chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Tư pháp đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đại hội đã tổng kết, đánh giá tình hình lãnh đạo thực hiện Nghị quyết của các chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2022; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong nhiệm kỳ; đồng thời bầu Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Đại hội Chi bộ Thanh tra - Văn bản - Phổ biến pháp luật nhiệm kỳ 2020-2022

Sau một thời gian tích cực chuẩn bị và thực hiện, đến thời điểm này có thể khẳng định các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Tư pháp đã thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình công tác tổ chức Đại hội; việc chuẩn bị các dự thảo văn kiện và phương án nhân sự đã chấp hành tốt sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, của Đảng ủy Sở; đã trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, đoàn kết, trí tuệ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đảng viên trong từng chi bộ nói riêng và toàn Đảng bộ Sở nói chung.

Đại hội Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2020-2022

Qua kết quả Đại hội, thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Tư pháp đồng chí Lâm Minh Công - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp - đánh giá cáo tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị chu đáo, đầy đủ về nhân sự, văn kiện của các chi bộ đã đảm bảo cho hoạt động Đại hội diễn ra trang trọng, nghiêm túc, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của Đại hội theo đúng nguyên tắc và Điều lệ Đảng. Đồng chí cũng ghi nhận tinh thần trách nhiệm và vai trò đóng góp tích cực của các đồng chí đảng ủy viên, Lãnh đạo Sở được phân công chỉ đạo Đại hội các chi bộ trực thuộc đã kịp thời nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của đảng viên và quần chúng trước, trong và sau đại hội; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn công tác chuẩn bị Đại hội; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo mọi điều kiện thuận lợi để các chi bộ tổ chức thành công Đại hội.  

 

Đại hội Chi bộ Công chứng đấu giá nhiệm kỳ 2020-2022

Tại Đại hội các chi bộ, với tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệtrách nhiệm, đảng viên các chi bộ đã thảo luận, phân tích đánh giá một cách đầy đủ những kết quả đã đạt được, những mặt còn tồn tại, hạn chế và rút ra những bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới, quyết định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022; đã lựa chọn những đồng chí hội đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn, năng lực lãnh đạo, gương mẫu đi đầu về mọi mặt bầu vào Ban chấp hành và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

            Ban chấp hành Chi bộ Đoàn luật sư nhiệm kỳ 2020-2022

            Tiếp tục phát huy những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Sở Tư pháp kêu gọi toàn thể đảng viên các chi bộ nỗ lực nhiều hơn nữa, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, nắm vững thời cơ, phát huy lợi thế, vượt lên khó khăn và thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội chi bộ đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2022.

  * Một số hình ảnh Đại hội các Chi bộ trực thuộc:

Đậu Quang Chương