Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Hoạt động Đảng, Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Chi bộ Đoàn Luật sư Kiên Giang tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2022

(14:06 | 05/11/2019)

Thực hiện Kế hoạch số 54-KH/ĐU ngày 03/9/2019 của Đảng ủy Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang về việc chỉ đạo đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2022 được sự thống nhất của Đảng ủy Sở Tư pháp, ngày 04/11/2019 Chi bộ Đoàn Luật sư tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2022 nhằm tổng kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2022; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020; đồng thời bầu Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Đại hội Chi bộ Đoàn luật sư nhiệm kỳ 2020-2022

  Tại Đại hội, Báo cáo chính trị nêu rõ Chi bộ Đoàn Luật sư đã có nhiều chuyển biến rõ rệt về tổ chức, hoạt động, ngày càng phát huy tốt hơn vai trò, chức năng, nhiệm vụ của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư. Trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, đảng viên nói riêng và luật sư nói chung đã tham gia tố tụng bào chữa, bảo vệ quyền lợi 3.477 vụ việc các loại, trợ giúp pháp lý theo yêu cầu 377 vụ việc, trợ giúp pháp lý lưu động và tư vấn miễn phí cho 04 xã các huyện trong tỉnh; có nhiều đóng góp và giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ cụ thể để đưa pháp luật đến với người nghèo, những đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế khác trong xã hội thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý; việc bào chữa cho các bị can, bị cáo được luật sư tích cực tham gia, đảm bảo việc điều tra truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về tố tụng; luôn luôn hoàn thành tốt nghĩa vụ, trách nhiệm trong việc bảo vệ quyền, lợi ích của cá nhân, tổ chức khi được yêu cầu...

  Để đạt được những kết quả trên, cấp ủy Chi bộ luôn tạo được sự thống nhất cao trong lãnh đạo, điều hành; hằng năm có kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ luật sư nhằm nâng cao kỹ năng hành nghề, ý thức tuân thủ pháp luật và quy tắc đạo đức nghề nghiệp; thường xuyên sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của Chi bộ, của Đoàn phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế của đơn vị; thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, của cấp ủy, chính quyền cấp trên.

Đồng chí Trần Văn Khái, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp chỉ đạo Đại hội Đoàn luật sư nhiệm kỳ 2020-2022

          Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Văn Khái - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Chi bộ và biểu dương những thành tích mà Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, góp phần tích cực cho sự nghiệp cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí đề nghị Đại hội cần tập trung đánh giá, kiểm điểm khách quan, toàn diện về những ưu, khuyết điểm phân tích, rút ra kinh nghiệm thực tiễn trong nhiệm kỳ qua, từ đó xác định đúng đắn phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu, các giải pháp cụ thể cho nhiệm kỳ tới. Đồng thời Chi bộ tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức và hoạt động luật sư; tích cực phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện nguyên tắc kết hợp quản lý Nhà nước với hoạt động tự quản của Đoàn.

          Phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, đồng chí tin tưởng Đại hội sáng suốt lựa chọn những đảng viên tiêu biểu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín bầu vào Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển Chi bộ ngày một vững mạnh, đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ hết sức quan trọng do Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ mới.

Ban chấp hành Chi bộ Đoàn luật sư nhiệm kỳ 2020-2022

          Trên tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, tiếp thu ý kiến chỉ đạo và phát biểu đóng góp của đảng viên, Đại hội Chi bộ Đoàn Luật sư lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã đánh giá những thành công cũng như những tồn tại, hạn chế của nhiệm kỳ 2017 - 2020, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ 2020 - 2022, trong đó chú trọng xây dựng, phát triển đội ngũ luật sư có kỹ năng về nghề nghiệp, chất lượng cao, chuyên nghiệp. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 05 đồng chí, đồng thời biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Đại hội Chi bộ Đoàn luật sư biểu quyết thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2022

          Có thể khẳng định Đại hội Chi bộ Đoàn Luật sư lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội kêu gọi tất cả đảng viên trong Chi bộ phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, vượt qua khó khăn, nêu cao tinh thần tự lực,tự cườn, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra./.

Phạm Anh Vũ - PCN Đoàn Luật sư Kiên Giang