Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Hoạt động Đảng, Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Chi bộ hành chính - Bổ trợ tư pháp Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

(16:08 | 24/10/2019)

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, thực hiện Kế hoạch số 54-KH/ĐU ngày 03/9/2019 của Đảng ủy Sở Tư pháp về việc chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2022 và được sự thống nhất của Đảng ủy Sở Tư pháp. Chiều ngày 18/10/2019 Chi bộ Hành chính - Bổ trợ tư pháp tổ chức Đại hội Đảng viên Chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2022 nhằm tổng kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ và kiểm điểm những khuyết điểm, hạn chế của cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020.

            Đại hội đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2017 - 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Qua một buổi làm việc với tinh thần nghiêm túc, dân chủ và ý thức trách nhiệm cao, Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 02 đồng chí: Đồng chí Đặng Thị Phương Linh - Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp được bầu làm Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Thành Khấm - Phó Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

Phương Linh