Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Hoạt động Đảng, Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Chi bộ Văn phòng tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2022

(14:23 | 18/10/2019)

Thực hiện quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Kế hoạch số 54-KH/ĐU ngày 03/9/2019 của Đảng ủy Sở Tư pháp về việc chỉ đạo đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2022 và được sự thống nhất của Đảng ủy Sở Tư pháp. Sáng ngày 18/10/2019 Chi bộ Văn phòng tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2022 nhằm tổng kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 -2020, kiểm điểm những khuyết điểm, hạn chế cần tập trung khắc phục và đề ra phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, đồng thời bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 -2022.

  Đại hội đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần II, nhiệm kỳ 2017 - 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022; báo cáo kiểm điểm của Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020.  Qua một buổi làm việc với tinh thần tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và đầy trách nhiệm, Đại hội Chi bộ Văn phòng lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đúng theo quy định của Điều lệ Đảng. Đại hội đã bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 02 đồng chí: Đồng chí Phạm Thị Hương – Chánh Văn phòng được bầu làm Bí thư; đồng chí Giang Tuấn Anh – Phó Chánh Văn phòng được bầu làm Phó Bí thư, đồng thời Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 với nhiều chỉ tiêu quan trọng cũng như các nhiệm vụ giải pháp nhằm thực hiện nghị quyết đạt hiệu quả.

 

Với những kết quả trên, có thể khẳng định Đại hội Chi bộ Văn phòng lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2020-2022, đồng chí Phạm Thị Hương - Bí thư Chi bộ trân trọng cảm ơn Đại hội đã tín nhiệm bầu ra và hứa quyết tâm lãnh đạo Chi bộ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ.

 

Bích Liễu - Văn phòng sở