Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Lịch sử hình thành

Xem với cỡ chữAA

Quá trình hình thành và phát triển

(15:05 | 04/01/2018)

tru so sotuphap.png
1. Thông tin cơ quan:
-Tên tổ chức : Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang.
-Địa chỉ        : Số 2 Nguyễn Công Trứ  – TP. Rạch Giá – tỉnh Kiên Giang.
-Điện thoại   : 0297. 3863561
-Fax             : 0297. 3878704
-Email          : stp@kiengiang.gov.vn
-Website       : stp.kiengiang.gov.vn
2. Sự hình thành cơ quan:
    Năm 1982, ngành Tư pháp Kiên Giang được thành lập do đồng chỉ Nguyễn Tấn Thanh (Chín Cửu) Chủ tịch UBND tỉnh kiêm làm Giám đốc; 04 cán bộ, nhân viên. Khi mới hình thành, Sở Tư pháp gặp rất nhiều khó khăn, không có trụ sở làm việc, đội ngũ cán bộ vừa thiếu và yếu về nghiệp vụ chuyên môn, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc hầu như chưa có gì. Nhưng với lòng quyết tâm, các đồng chí vừa làm, vừa học và đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được Bộ Tư pháp và UBND tỉnh giao. Ba năm sau, ngành Tư pháp được thành lập phòng Tư pháp các huyện và thị xã. Trong l l huyện, thị xã, mỗi huyện ít nhất có 02 cán bộ và cao nhất là Thị xã Rạch Giá có 05 cán bộ, nhân viên. Thực hiện chủ trương đổi mới toàn diện và sâu sắc, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm vụ ngành Tư pháp ngày càng được mở rộng. Nghị định 38/CP của Chính phủ thay Nghị định l43/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng; quy định ngành Tư pháp Việt Nam được tổ chức ở 4 cấp (Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, Ban Tư pháp Xã) Chính phủ còn giao cho Bộ Tư pháp trực tiếp quản lý Toà án Nhân dân địa phương, quản lý công tác thi hành án dân sự trong phạm vi cả nước. Bộ Tư pháp uỷ quyền cho Giám đốc Sở Tư pháp quản lý về mặt tổ chức cơ quan Toà án cấp huyện, và quản lý công tác thi hành án dân sự từ Tỉnh đến Huyện.
     Thực hiện sự chỉ đạo của trên, Sở Tư pháp Kiên Giang quản lý về mặt tổ chức công tác Toà án các huyện, thị xã đã tạo ra một bước nhảy vọt cả về tổ chức cán bộ và cơ sở vật chất. Trước đây, đội ngũ thẩm phán các huyện chỉ có 58 người trong đó chỉ có 24 thẩm  phán, trình độ Đại học và tương đương có 03 người, trung cấp luật 20 người. Sau 13 năm,  Sở Tư pháp quản lý và bàn giao cho Chánh án Toà án tỉnh, Toà án 12 huyện, thị xã tổng số 88 người, có 52 thẩm phán, có trình độ đại học 49 người, 25 Trung cấp luật. Trụ sở làm việc được xây cất mới, trang bị phương tiện làm việc và kinh phí hoạt động khá đầy đủ và khang trang. Trình độ và phẩm chất của đội ngũ cẩn bộ Toà án 12 huyện, thị xã được nâng lên về chất lượng xét xử, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ.
      Đến tháng 06 năm 1993, Sở Tư pháp nhận bàn giao công tác thi hành án dân sự từ cơ quan Toà án tỉnh chuyển giao. Lúc bấy giờ, toàn tỉnh có l8 cán bộ thi hành án (trong đó có 15 chấp hành viên), cấp tỉnh có 02 chấp hành viên; các huyện và thị xã có 13 chấp hành viên, không có cán bộ thi hành án nào có trình độ  đại học. Cơ sở vật chất, trụ sở làm việc hầu như không có gì. Chỉ sau 10 năm, Phòng Thi hành án tỉnh có 12 đồng chỉ (trong đó trình độ đại học luật 5 người), cấp huyện và thị xã có 62 đồng chỉ (trong đó chấp hành viên 32 đồng chí), trình độ đại học luật là 22 người, trung cấp luật 10 đồng chỉ, các cơ quan Thi hành án từ Phòng Thi hành án tỉnh đến 12 đội thi hành án huyện, thị xã hầu hết đều có trụ sở làm việc, có phương tiện và kinh phỉ hoạt động khá đầy đủ, công tác thi hành án đã đáp ứng được mong muốn của cán bộ và nhân dân trong tỉnh.
3. Thành tích đạt được:
 
./.

 

adminstp