Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Tin chỉ đạo, điều hành

Xem với cỡ chữAA

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Sở Tư pháp giai đoạn 2020-2025

(09:07 | 12/04/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   Quyết định 36-QĐ-STP ngày 28.3.2019.pdf