Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Tin chỉ đạo, điều hành

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019

(08:39 | 21/03/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   289-KH-STP.signed.pdf