Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Tin chỉ đạo, điều hành

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2019

(15:43 | 18/03/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   Kế hoạch 250-KH-STP ngày 13.3.2019.pdf  Kế hoạch công tác tư pháp 2019.doc