Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Tin chỉ đạo, điều hành

Xem với cỡ chữAA

Quyết định về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua - khen thưởng Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang

(14:54 | 21/02/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   Quyết định 17-QD-STP-18-02-2019.signed.pdf