Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Tin chỉ đạo, điều hành

Xem với cỡ chữAA

Thông báo v/v ủy quyền cho Phó Giám đốc Sở điều hành công việc của Sở Tư pháp khi Giám đốc vắng mặt

(14:42 | 04/01/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   Giấy ủy quyền số 15-TB-STP.pdf