Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Tin chuyên ngành

Xem với cỡ chữAA

Kiểm tra công tác chứng thực tại một số Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh

(15:15 | 17/08/2020)

Thực hiện Kế hoạch số 1104/KH-STP ngày 23/6/2020 của Sở Tư pháp về việc kiểm tra công tác chứng thực trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2020 và Quyết định số 70/QĐ-STP ngày 01/7/2020 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc thành lập Đoàn Kiểm tra công tác chứng thực. Thành phần Đoàn Kiểm tra gồm có: ông Lâm Minh Công - Giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng đoàn, đại diện Phòng Hành chính và bổ trợ tư pháp và Thanh tra Sở Tư pháp là thành viên Đoàn Kiểm tra. Từ ngày 07/7/2020 đến ngày 07/8/2020, Đoàn Kiểm tra của Sở Tư pháp thực hiện kiểm tra công tác chứng thực tại UBND xã Vĩnh Hòa Hiệp (huyện Châu Thành), UBND thị trấn Sóc Sơn (huyện Hòn Đất), UBND thị trấn Dương Đông (huyện Phú Quốc), UBND phường Pháo Đài (thành phố Hà Tiên), UBND xã Bình An (huyện Kiên Lương) và UBND phường Vĩnh Thanh Vân (thành phố Rạch Giá).

          Tham dự buổi làm việc có đại diện Lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn; đại diện Lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố và công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, phường, thị trấn của đơn vị được kiểm tra.

          Việc kiểm tra công tác chứng thực này chủ yếu kiểm tra tại các đơn vị là các địa phương được chuyển giao lại thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch theo quy định của pháp luật hiện hành về công chứng, chứng thực theo Quyết  định số 492/QĐ-UBND ngày 02/3/2020 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về chuyển giao thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch của UBND cấp huyện, cấp xã sang các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang nhằm mục đích hỗ trợ, hướng dẫn thêm về chuyên môn, nghiệp vụ trong việc thực hiện chứng thực các hợp đồng, giao dịch.

          Qua buổi làm việc tại các địa phương, ông Lâm Minh Công - Giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng đoàn đã đánh giá những mặt ưu điểm mà các địa phương đã đạt được. Đồng thời nêu những mặt hạn chế, thiếu sót của địa phương trong việc thực hiện công tác chứng thực. Bên cạnh đó, Đoàn Kiểm tra giải đáp những vướng mắc và hướng dẫn nghiệp vụ cho các địa phương để các đơn vị này thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Kết thúc buổi làm việc, đại diện Đoàn Kiểm tra đề nghị các đơn vị được kiểm tra hoàn chỉnh báo cáo theo các nội dung của Kế hoạch số 1104/KH-STP ngày 23/6/2020 của Sở Tư pháp cũng như các nội dung Đoàn kiểm tra đã góp ý. Đồng thời, cần đề ra các biện pháp khắc phục các hạn chế để công tác chứng thực tại địa phương được thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Phòng hành chính và bổ trợ tư pháp