Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Tin chuyên ngành

Xem với cỡ chữAA

Kiểm tra tình hình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại huyện Giang Thành

(15:11 | 11/08/2020)

Sáng ngày 10 tháng 8 năm 2020, Đoàn kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Sở Tư pháp tiến hành kiểm tra tình hình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện  Giang Thành theo Kế hoạch số 1008/KH-STP ngày 10/6/2020 của Sở Tư pháp.

          Tham dự buổi làm việc có đồng chí Bùi Văn Mến - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cùng thủ trưởng các Phòng, ban cấp huyện, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã và công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã trên địa bàn huyện Giang Thành.

          Tại buổi làm việc, đại diện Ủy ban nhân dân huyện trình bày những kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc trong công tác soạn thảo, góp ý, thẩm định, kiểm tra, rà soát và xử lý văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương.

Từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 30/6/2020, Hội đồng nhân dân huyện ban hành 01 nghị quyết (Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 25/7/2019 điều chỉnh, bổ sung một số nguồn vốn và danh mục của Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của Hội đồng nhân dân huyện Giang Thành về kế hoạch đầu tư công năm 2019 trên địa bàn huyện Giang Thành), Ủy ban nhân dân huyện và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các xã không ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Giang Thành đã được Sở Tư pháp kết luận có sai sót về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản tại Kết luận số 1179/KL-STP ngày 23/9/2019; ngày 18/10/2019, Hội đồng nhân dân huyện Giang Thành đã ban hành Công văn số 136/HĐND-VP đính chính những sai sót về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND theo Kết luận số 1179/KL-STP của Sở Tư pháp.

Trên cơ sở Báo cáo công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện, các thành viên Đoàn kiểm tra góp ý những nội dung chưa phù hợp nêu trong Báo cáo; tiến hành kiểm tra hồ sơ và trình tự thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của Phòng Tư pháp. Đồng thời, Đoàn cùng địa phương trao đổi, thảo luận những vấn đề xoay quanh việc xác định thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở cấp huyện, cấp xã; lưu ý những quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật cũng như tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong các quy định của pháp luật, giải đáp những kiến nghị của địa phương nhằm nâng cao chất lượng xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

Kết thúc buổi làm việc, Ông Trần Văn Khái, Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng Đoàn kiểm tra đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo địa phương trong công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở huyện và các xã cũng như kịp thời xử lý văn bản theo Kết luận của Sở Tư pháp. Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện thống nhất chỉ đạo các phòng chuyên môn tiếp tục rà soát các văn bản do Ủy ban nhân dân huyện ban hành để kịp thời xử lý vướng mắc, hạn chế về nội dung và thể thức, đảm bảo văn bản được khả thi và phù hợp với quy định của văn bản cấp trên.

Trong thời gian tới Sở Tư pháp sẽ tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao kỹ năng soạn thảo, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương. Bên cạnh đó, trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, địa phương có gặp phải những khó khăn, vướng mắc thì địa phương có thể trực tiếp trao đổi với Phòng chuyên môn của Sở Tư pháp để kịp thời tháo gỡ giúp ban hành văn bản đúng quy định, đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước ở địa phương.

Thùy Lan